Berättelser

Anförvant.se        Berättelser       Nyheter       Debatt        Öppet brev        Dagbok        Insändare           Kontakt


ANFÖRVANT                                        

Projektledaren Gustaf Liljekvist.

Skrämmande projekt som aldrig tar slut

Våren 2018 påbörjade föreningen Anhörig Skåne projektet med titeln "Jag tror att vi måste utgå från berättelserna". Avsikten var att samla in de erfarenheter som anhöriga gång på gång vittnar om, men egentligen aldrig får gehör för.

En hel del berättelser fanns redan nedskrivna av de anhöriga själva, andra samlades in av projektdeltagare från alla delar av länet.

-Responsen har varit över all förväntan, säger Gustaf Liljekvist, som varit den som hållt ihop trådarna under insamlingsfasen.

Intresset för att ta del av berättelserna har varit stort, både från politiker och tjänstemän i Region Skåne och de skånska kommunerna.

-Nu ska materialet sammanställas  och sedan får vi se hur vi går vidare.  Alla är eller blir förr eller senare anhöriga, så det här är ett projekt som nog aldrig tar slut, säger Gustaf Liljekvist, som är tacksam för stödet från Sparbanksstiftelsen 1826 och från alla medlemmar som bidragit.

Samma historia kommer

tillbaka om och om igen

Det värsta är inte att berättelserna kommer igen, utan

att det är nästan exakt samma berättelser nu som det

var för tio år sedan. Anhörigas situation är densamma

nu som den alltid har varit, tyvärr med mycketsmå förändringar till det positiva, menar Gustaf Liljekvist.

-Det pratas åtminstone om anhörigskap nu, och det gjorde det inte för tjugo år sedan. Men att vara anhörig är minst lika krävande   nu som det var på den tiden.

Gustaf Liljekvist vet, han hade själv ett tonårigt barn som gick bort i cancer.

-Livet går vidare, vi hade två andra barn som behövde oss, och då har man inget annat val än att  gå vidare efter förlusten.

De erfarenheter han gjorde i egenskap av anhörig då ligger till grund för det engagemang han har i anhörigföreningen idag.

-Det är mycket som fungerar mycket bra i vården och omsorgen idag, men det är även mycket som inte fungerar alls.

I grunden är problemet ett enda gigantiskt systemfel, menar Gustaf Liljekvist.

Och om fel i systemet, det är också vad alla de anhörigas ofta skrämmande berättelser handlar om.